IMG_3972

Visie

Hoe krijgen we zoveel mogelijk spelers, zo jong mogelijk aan het tennissen op een zo eerlijk mogelijke manier, met de beste tennisopleiders, met als doel om zo goed mogelijk tennisspelers af te leveren.

Yours-tennis is een tennisopleiding voor tennisles, tennistraining en tenniswedstrijd begeleiding.

Yours-tennis heeft een plan in ontwikkeling, waardoor iedereen kan gaan tennissen, jong en oud, waar scholen, verenigingen en individualisten van advies worden voorzien en waar tennisopleiders worden begeleid om als zelfstandige aan het werk te gaan.

De visie is verder uitgewerkt door enkele tennisopleiders waar Yours-tennis zich door laat adviseren, om samen denken en samenwerken te ontwikkelen. Het gaat hier om visie, verbroedering, verbondenheid en verbetering.

Om de missie uiteindelijk te laten slagen is er een sportbedrijvenplan in ontwikkeling om via het bedrijfsleven investeerders en sponsors aan deze formule te koppelen, waardoor het yours-tennisplan financieel ondersteund kan worden.

Yours-tennis is een tennisopleiding waar men lesgeeft aan diverse doelgroepen op verschillende locaties. Van de startende leerling tot aan de professional wordt gewerkt op scholen, tennisverenigingen en op privé banen.